Slik gjennomfører du et arveoppgjør

Advokat arbeider med et arveoppgjør

Å gjennomføre et arveoppgjør kan være relativt komplisert, hvis du ikke sitter inne med viktig informasjon og opplysninger. Denne artikkelen er ment som et hjelpedokument til personer som skal håndtere et arveoppgjør etter tapet av en nærstående person.

Artikkelen tar sikte på å belyse spørsmålene som typisk oppstår i forbindelse med et skifteoppgjør, både de som gjelder forholdet til tingretten og når det gjelder arvingenes rettigheter i boet. Artikkelen behandler ikke spørsmål knyttet til planlegging og gjennomføring av begravelsen.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater