Proklama: Få oversikt over avdødes gjeld

Mann sitter foran laptop med en katt på fanget.

Når et dødsbo skal gjøres opp, kan det ofte være vanskelig å få oversikt over avdødes gjeldsposter. Det er viktig at arvingene har kunnskap om alle gjeldsposter, da de selv blir personlig ansvarlige for disse gjeldspostene når de overtar boet til privat skiftet. For å få den nødvendige oversikten, blir det ofte nødvendig å utstede et proklama.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater