Prosedyre og tvisteløsning

Tvisteløsning

Hos Codex Advokat har vi egen avdeling som er spesialisert på arv, familierett og barnefordeling. Våre advokater har spesialkompetanse på å håndtere slik saker og vi er opptatt av å levere kvalitet og gi personlig oppfølgning. Vi har alltid deg og din sak i fokus.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater