Våre fagområder

Våre advokater har lang og inngående erfaring med familierett; gjennom håndtering av familierettslige problemstillinger, både i egenskap av å være advokater, men også med praksis fra domstolene. Ta kontakt med en av våre advokater i dag og la oss hjelpe deg få den erstatningen du har krav på.

Design uten navn 2022 06 14 T124144 900
Ekteskap
Når to personer gifter seg gir ekteskapsloven særlige regler for hvordan formuesforholdet mellom dem er under ekteskapet. Ekteskapsloven gir også informasjon om hvordan et gyldig ekteskap skal inngås, og hvordan det senere eventuelt oppløses.
Les mer
En dame sitter på sengekanten mens en annen dame ligger i sengen
Skilsmisse
Det er mange spørsmål du må ta stilling til i forbindelse med separasjon og skilsmisse. Hvem skal overta de enkelte eiendelene, og hvordan skal det økonomiske oppgjøret se ut? Våre advokater bistår deg i forbindelse med skilsmisse og skilsmisse­oppgjør.
Les mer
En dame lener seg på skulderen til en mann mens hun ler
Samboerskap
Det finnes ingen lover som regulerer formuesforholdet mellom samboere. Det er derfor spesielt viktig for samboere å regulere formuesforholdet seg imellom i en avtale. Sammen med dere setter vi opp en samboeravtale som dekker deres områder og behov.
Les mer
En dame lener hodet på hånden sin. Foto
Opphør samboerskap
Opphør av samboerskap er ikke direkte regulert i lovverket, og det stilles ingen formkrav til opphøret av et samboerskap. Dersom partene ikke lenger bor sammen og dette ikke er av midlertidig karakter som skyldes spesielle omstendigheter, vil som hovedregel samboerskapet anses som opphørt.
Les mer
En familie på fire sitter rundt et frokostbord. foto
Barnefordeling
Et barn har i utgangspunktet rett til kontakt med begge foreldrene, men hvordan løser du spørsmålet om barnefordeling på best mulig måte? Våre advokater bistår deg i foreldretvister og spørsmål om barnets beste.
Les mer
Arv
Arv
Dersom avdøde ikke har opprettet et testament, vil arven etter vedkommende fordeles etter arverekkefølgen i arveloven. Har du spørsmål innen arv? Våre advokater bistår deg i forbindelse med arv og arveoppgjør.
Les mer
En eldre dame sitter med to barn i en sofa og skriver på et ark
Testament
Dersom arvelater ønsker en annen fordeling enn det som følger av lovverket, må vedkommende gi uttrykk for dette gjennom et testament, men hva må til for at testamentet skal oppfylle formkravet? Våre advokater bistår deg i forbindelse med opprettelse av testament.
Les mer

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater