Barnefordeling: Rettigheter ved foreldretvist

barnefordeling

Barnefordeling kan være et konfliktfylt tema når ekteskap ryker eller samboerskap opphører. Et barn har i utgangspunktet rett til kontakt med begge foreldrene, men hvordan man løser barnefordeling best mulig varierer fra sak til sak. Her gjennomgår vi foreldrenes og barnas rettigheter og plikter.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater