Kan du flytte med barnet uten den andres samtykke?

Mor bærer barn

Det er ikke uvanlig at den ene forelderen vil flytte med felles barn. Bakgrunnen for dette kan blant annet være utdanning, arbeid eller av familiære årsaker.

Fra 01.01.18 trådte nye endringer i barneloven i kraft. Endringene gjaldt blant annet en utvidet plikt til å varsle den andre forelderen ved flytting med felles barn. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvilke regler som gjelder ved flytting med felles barn.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater