Advokat ved barnefordeling? Vi er din rådgiver.

En far og en datter koser med hverandre. Foto

Barnefordeling og foreldretvister omfatter det næreste og kjæreste vi har, og står på flere måter i en særstilling sammenlignet med andre sivile saker. Vi har svært dyktige og profesjonelle familierettsadvokater med lang erfaring, som bistår deg i slike krevende prosesser - uansett hvor du er.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
15/06/2023

Advokat barnefordeling: Vi er din rådgiver

Codex Advokat har en egen familierettsavdeling med eksperter på saker innen barnefordeling og foreldretvister. Våre advokater er opptatt av mennesker på individuelt plan, og har forståelse for den situasjonen du er i.

Vi er din rådgiver i alle faser.

Med gode juridiske avtaler vil man kunne eliminere mange problemer og oppnå en velfungerende hverdag med en bekymring mindre.

Jo tidligere du engasjerer advokat for juridisk bistand i slike saker, jo større sannsynlighet er det for at din sak løser seg.

Hva hjelper vi deg med?

Opplever du at ekteskapet eller samboerskapet skranter, er det flere problemstillinger du som forelder må få avklart.

Fast bosted

Hvor skal barnet bo fast? Bor barnet omtrent like mye hos hver forelder, typisk at barnet bor annenhver uke hos deg, kan det avtales delt fast bosted. Ved en annen fordeling vil barnets faste bosted som utgangspunkt være der barnet bor mesteparten av tiden og har sin folkeregistrerte adresse.

Samvær

Bor barnet fast hos den andre forelder har du rett til samvær med barnet, og barnet har rett til samvær med deg. Samværets omfang beror på en helhetsvurdering av hva som anses å være til barnets beste i det konkrete tilfellet.

Noen ganger nekter en forelder å gjennomføre samvær. Konflikten kan i så fall raskt tilspisse seg. Det er en lovfestet plikt å medvirke til at samværsretten kan oppfylles på best mulig måte. Våre familierettsadvokater bistår i slike saker.

Foreldreansvar

Foreldreansvar har betydning for den rett og plikt du som forelder har til å bestemme for barnets personlige forhold. Alle barn som ble født fra og med 1. januar 2020 får i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar. Det gjelder både gifte, samboere og foreldre som ikke bor sammen. For barn født før 1. januar 2020 er det ulike regler om foreldre får felles foreldreansvar eller om mor får foreldreansvar alene.

Underholdsplikt

Som forelder har du en plikt til å sørge for ditt barn, uavhengig om du har foreldreansvar. Du må bidra til at barnet får mat, klær og tak over hodet. Denne plikten kalles underholdsplikt, eller fostringsplikt.

Flytting

Ønsker du å flytte? Det er foreldreansvar og fast bosted som regulerer om barnet kan flytte med deg et annet sted i Norge eller til utlandet. Videre er det krav om at du varsler den andre forelder tre måneder før planlagt flytting.

Eksempler på resultater

 1. Samvær
  Nylig bistod Codex Advokat en far i sak om et lite barn. Mor ønsket ikke at far skulle ha samvær med barnet. Codex Advokat kontaktet mor og informerte om barnets- og fars gjensidige rett til samvær.

  Det var fokus på hva som var barnets beste i dette tilfellet, og hvordan man kunne få i gang en løsning som trygget begge foreldre og barnet. Det ble varslet rettslige skritt.

  Etter korrespondanse frem og tilbake, ble det avtalt samvær mellom far og barn som viste seg å fungere bra. Så fort avtalen forelå mellom partene, ble foreldrekonflikten dempet.
 2. Flytting og fast bosted
  Codex Advokat bistod en mor i sak om spørsmål om flytting til en annen plass i Norge. Foreldrene var uenige om fast bosted og hvordan samvær skulle gjennomføres.

  Codex Advokat bistod med å finne en løsning som var gjennomførbar og til barnets beste. Løsningen gjorde at mor og far kunne forholde seg til en fast avtale og unngå unødige konflikter.
 3. Rådgivning i prosessen
  Codex Advokat ble kontaktet av en forelder som opplyste at samlivet så ut til å skrante. Paret hadde to små barn.Vedkommende ønsket bistand knyttet til hvordan håndtere situasjonen på best mulig måte.

Codex Advokat bistod med profesjonell juridisk rådgivning og bidro med kunnskap og erfaring som resulterte i at partene klarte å bli enige om en løsning.

En god avtale som ble resultatet i disse sakene, bidro i tillegg til at partene kunne bevare en god relasjon og avverget konflikt mellom dem.

Slik tar du kontakt med Codex Advokat

 • Kontakt vårt kundesenter, enten ved å ringe oss på 22 93 38 50 eller fyll ut skjemaet og vi tar kontakt med deg. Dette er ønskelig slik at vi bedre kan kartlegge din situasjon, og sette deg i kontakt med en advokat som best forstår dine konkrete behov.
 • Det er uforpliktende og kostnadsfritt å kontakte kundesenteret.
 • Etter du har vært i kontakt med kundesenteret, blir det satt opp et møte mellom deg og en av våre advokater.
 • Codex Advokat holder til sentralt i Oslo, men bistår landsdekkende og digitalt.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Andreas

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater