Hva er underholdsplikt?

Glad liten gutt smiler med en lekebøtte på hodet

Foreldre har plikt til å dekke barnas nødvendige utgifter. Dette omtales som foreldres underholdsplikt, eller fostringsplikten. Hovedsakelig er det utgifter til bolig, mat og klær som faller inn under denne plikten, men også utgifter til utdannelse og fritidsaktiviteter kan omfattes.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater