Om oss: Codex Advokat

Omoss

Familierettsadvokater.no er et fagnettsted levert av Codex Advokat.


Codex Advokat bistår deg, uansett hvor du er. Du skal oppleve at vi er profesjonelle, entusiastiske, rause og åpne. På en måte som skaper forståelse og tillit. Det er deg vi er her for.

Hvem er vi?

Codex Advokat er et offensivt og spesialisert advokatfirma med over 80 ansatte. Våre familierettsadvokater er eksperter på privatrettslige områder som:

 • arv
 • skifte, uskiftet bo
 • fremtidsfullmakt
 • testament
 • samboerskap
 • ekteskap, ektepakt
 • særeie
 • skilsmisseoppgjør
 • barnefordeling
 • barnevern

Nysgjerrig? Bli kjent med våre familierettsadvokater, eller besøk oss på Codex.no.


Hva står vi for?

Hva hadde du gjort om dine rettigheter ble borte? Retten til å si det du mener eller retten til å tenke fritt? Det er kanskje vanskelig å se for seg, men dette er realiteten mange steder rundt i verden. Codex står opp for dine rettigheter og for et samfunn hvor loven er lik for alle.

Codex Advokat er dessuten anerkjent av FN som klimanøytrale, som det første advokatfirmaet i verden. For Codex handler dette om samfunnsansvar. Samtidig som Codex Advokat er et utadvendt, innovativt og fremtidsrettet advokatfirma, jobber vi for bærekraft og klima – både lokalt og globalt.

Hvordan tar du kontakt med en advokat?

Her i Codex Advokat har vi et eget kundesenter. Slik at vi bedre kan kartlegge din situasjon, og sette deg i kontakt med en advokat som best forstår dine konkrete behov.

Det er uforpliktende og kostnadsfritt å kontakte kundesenteret.

Hvordan tar du kontakt med en advokat?

Her i Codex Advokat har vi et eget kundesenter. Slik at vi bedre kan kartlegge din situasjon, og sette deg i kontakt med en advokat som best forstår dine konkrete behov.

Det er uforpliktende og kostnadsfritt å kontakte kundesenteret.

Har du spørsmål?

Priser: Hva koster det?

Les om våre aktuelle priser på codex.no.

Slik besøker du oss

Kontorene våre er lokalisert i Oslo, Trondheim og Tromsø. Vi bistår både private og næringsdrivende kunder, nasjonalt og internasjonalt.

Kontakt
Telefon: 22933850
E-post: familierettsadvokater@codex.no

Åpningstider
Kl. 08:00 - 20:00 på hverdager

Besøksadresse
Akersgata 51
0180 Oslo

Åpne kart

Codex Advokat: Helhetlig kompetanse

For å hjelpe deg best mulig med loven, tror vi i Codex på det å hente innsikt og perspektiver fra ulike miljøer. Derfor er vi et firma gjennomsyret av mangfold i personlighet, kompetanse, og tenkemåte.

Vi jobber tverrfaglig, og som lag. Alltid med en solid grunnmur av juridisk kompetanse.

Besøk våre andre avdelinger:

Personskade og erstatningsrett

Har du en personskade, kan du ha krav på erstatning. Dette gjelder særlig hvis du er utsatt for en:

 • trafikkskade
 • arbeidsulykke
 • pasientskade

Våre spesialiserte personskadeadvokater hjelper deg å få erstatningen du har krav på.

Arbeidsrett

Codex Advokat gir bistand innen de fleste arbeidsrettslige problemstillinger, herunder:

 • arbeidsavtaler og arbeidskontrakt
 • oppsigelse og avskjed
 • varsling
 • omorganisering og omstrukturering
 • virksomhetsoverdragelse
 • nedbemanning
 • utarbeidelse av konkurranseklausuler

Våre arbeidsrettsadvokater er eksperter på forhandlinger, og er din partner når endringer i ansettelsesforhold skal avgjøres.

Eiendomsrett

De fleste av oss eier, leier eller har en rettighet i fast eiendom. Codex Advokat bistår deg blant annet med:

 • nabotvister
 • feil eller mangler
 • fradeling av tomt
 • kjøpekontrakt bolig
 • seksjonering, reseksjonering
 • veirett
 • tomtefeste
 • jordskifte
 • selge bolig selv

Våre eiendomsadvokater håndterer de fleste juridiske problemstillinger knyttet til eiendom. I tillegg til ren juridisk rådgivning, bistår vi i forhandlinger og utfører prosessoppdrag.

Personskatt

Codex Advokat har bred kompetanse innen skatterettslige spørsmål, med advokater som har lang og variert erfaring. Vi bistår deg med:

 • skatterådgivning
 • skatt av Bitcoin og annen kryptovaluta
 • bokettersyn
 • klagesaker
 • selvangivelser
 • skatteamnesti, frivillig retting
 • skatt ved salg av bolig, både i Norge og i utlandet

I Codex jobber spesialiserte personskatt-advokater som har vært med å etablere sentrale rutiner og retningslinjer i norsk skattelovgivning.

Forretningsjus, skatt og MVA

Vår kombinasjon av juridisk, forretningsmessig og økonomisk forståelse gir deg som klient en merverdi i form av fleksibilitet og gjennomføringsevne. Codex Advokat bistår både selskap og aksjønærer med:

 • transaksjoner
 • fusjoner, fisjoner
 • emisjoner
 • selskapsetableringer
 • gründerbedrifter
 • skatt
 • MVA
 • Omdanning fra EPF / EMF til aksjeselskap
 • Skattefri omdanning fra NUF til AS

Våre forretningsadvokater følger din virksomhet over tid, for bedre forståelse for virksomheten og dine konkrete behov.

IPR, Teknologi og Media

Immaterielle rettigheter er en strategisk ressurs og et verdifullt konkurransefortrinn i bedriftens kamp om kunder og markedsposisjon.

Vi bistår virksomheten din med:

 • GDPR
 • kontrakter
 • varemerker
 • domener
 • patenter
 • opphavsrett
 • know-how, forretningshemmeligheter
 • IT-kontrakter
 • foretaksnavn
 • produktetterlikning

Våre rettighetsadvokater hjelper deg å beskytte virksomhetens immaterielle verdier.

Bygg og anlegg

Vår entrepriseavdeling bistår entreprenører, utbyggere og håndverkere med:

 • entreprisekontrakter
 • private og offentlige anskaffelser
 • ferdighus og forbrukerentrepriser
 • sameier og borettslag
 • plan og bygg
 • sluttoppgjør
 • ekspropriasjon
 • skjema og sjekklister
 • entreprisekurs
 • entreprisetvister

Våre entrepriseadvokater tilbyr kompetanse og kapasitet til alle aktører, både på byggherresiden og entreprenørsiden innen fagområdene bygg- og entreprisekontrakter, private og offentlige anskaffelser og fast eiendom.

Codex Advokat er medlem av IAG og kan bistå kunder i alle land, iag.global.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater