Barnevern

Barnevern

Når barnevernet mottar bekymringsmelding og oppretter undersøkelse vedrørende et barn, vil det kunne oppleves som belastende for familiene som rammes. Manglende kunnskap om hvordan barnevernet jobber, og usikkerhet rundt egen sak, fører ofte til bekymring. I de fleste saker bekymrer man seg imidlertid unødig, og mange familier opplever et godt samarbeid, og å få god hjelp av barnevernet. Noen saker ender imidlertid med tvangstiltak, og i ytterste konsekvens kan barn plasseres utenfor hjemmet mot barnet/foreldrenes vilje. Dette er noe av det mest inngripende det offentlige kan gjøre overfor en familie.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater