Akuttvedtak i barnevernssaker

I 2017 ble det fattet ca. 1600 akuttvedtak som innebar tvang i norske barnevernssaker. Dette tilsvarer fler enn 4 akuttvedtak om dagen på landsbasis. Akuttvedtak er svært inngripende for familiene som rammes. Som hovedregel har man derfor rett på gratis advokatbistand (fri rettshjelp) når det er truffet akuttvedtak i barnevernssaker. En advokat kan blant annet bistå med å klage på vedtaket, samt bistå i kontakten med barneverntjenesten.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater