Gangen i en barnevernssak

En barnevernssak har ulike stadier. Hvilket stadie man er på har betydning for hvilke vurderinger barneverntjenesten skal gjøre og hvilke inngrep barneverntjenesten kan gjøre mot foreldrenes vilje. I denne artikkel vil det bli gitt en kort oversikt over gangen i en barnevernssak. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater