Barn og foreldres rettigheter i undersøkelsesfasen

Barn og foreldre har egne rettigheter når barneverntjenesten har åpnet undersøkelse, men ikke alle er kjent med disse. Mange opplever det derfor som en trygghet å være bistått av advokat. En advokat vil kunne bidra til å sikre barn og foreldres rettigheter i undersøkelsesfasen, og dermed også ivareta deres interesser og rettssikkerhet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater