Bekymringsmelding til barnevernet

Bekymringsmelding til barnevernet

Tall fra SSB og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet viser at norske barneverntjenester mottok 58 580 bekymringsmeldinger i 2017. Av disse ble 9 805 meldinger henlagt, mens de resterende utløste undersøkelse fra barnevernet. De fleste meldingene kom fra skole, politi og fra barneverntjenestene selv. Fra 2008 til 2017 økte antall gjennomgåtte bekymringsmeldinger med 57 prosent, og flere familier opplever dermed å komme i kontakt med barnevernet. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater