Barneloven

Barneloven

Lov om barn og foreldre m.m. av 8. april 1981 nr. 7, barneloven, gjelder for barn og unge under 18 år. Den regulerer foreldrenes plikter overfor barna så vel som barnas rettigheter overfor foreldrene.

Barneloven inneholder blant annet bestemmelser knyttet til foreldreansvar og den plikten foreldrene har til å forsørge og ta vare på barna sine. Videre inneholder den bestemmelser knyttet til hvor barnet skal bo fast og hvilket samvær barnet skal ha med den andre av foreldrene i tilfeller der foreldrene ikke bor sammen.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater