Lover

Vi har utarbeidet artikler over relevante lover for familierett.

På disse sidene finner man en oversikt over de viktigste lovene innen familierett, som for eksempel barneloven, ekteskapsloven og arveloven. Hovedsidene vil igjen lenke til andre artikler som gir mer dybdeinformasjon om de mest relevante paragrafer.

Arveloven

Barneloven

Barnevernloven

Ekteskapsloven

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater