• Hovedside

Snakk med våre familierettsadvokater

Ingenting er så vanskelig som når fornuft møter følelser. Løsningene finnes i lover, regler og mellom mennesker. Codex Advokat har spesialisert kompetanse innen familierett. Våre familierettsadvokater bistår deg, uansett hvor du er.


Familie forside

Mer om Codex Advokat

Mer om våre tjenester:

Barnefordelling fam
Barnefordeling
Et barn har i utgangspunktet rett til kontakt med begge foreldrene, men hvordan løser du spørsmålet om barnefordeling på best mulig måte? Våre advokater bistår deg i foreldretvister og spørsmål om barnets beste.
Les mer
Familierettsadvokater skilsmisse 1
Skilsmisse
Det er mange spørsmål du må ta stilling til i forbindelse med separasjon og skilsmisse. Hvem skal overta de enkelte eiendelene, og hvordan skal det økonomiske oppgjøret se ut? Våre advokater bistår deg i forbindelse med skilsmisse og skilsmisse­oppgjør.
Les mer
Arv
Arv
Dersom avdøde ikke har opprettet et testament, vil arven etter vedkommende fordeles etter arverekkefølgen i arveloven. Har du spørsmål innen arv? Våre advokater bistår deg i forbindelse med arv og arveoppgjør.
Les mer
Design uten navn 2022 06 16 T125138 777
Testament
Dersom arvelater ønsker en annen fordeling enn det som følger av lovverket, må vedkommende gi uttrykk for dette gjennom et testament, men hva må til for at testamentet skal oppfylle formkravet? Våre advokater bistår deg i forbindelse med opprettelse av testament.
Les mer
Familierettsadvokater samboerskap 1
Ektepakt
For å få størst mulig grad av forut­beregnelighet med hensyn til fordelingen av formuen ved ekteskapets opphør, kan ektefeller inngå en ektepakt. Men hvilke formkrav må følges for at ektepakten skal være gyldig? Vi bistår deg med å opprette en ektepakt.
Les mer
Familierettsadvokater barnevern 1
Barnevern
Det er barnevernets plikt å vurdere alle innkomne meldinger som omhandler bekymring for et barn. Men har du egentlig grunn til å bekymring i din situasjon? Vi har lang erfaring innen barnevern, og bistår deg i din situasjon.
Les mer
Familierettsadvokater fremtidsfullmakt 1
Fremtidsfullmakt
Du havner i en ulykke, du blir rammet av en alvorlig sykdom, alderdommen tar deg, eller du opplever noe annet som gjør deg ute av stand til selv å ta vare på dine egne interesser. Hva gjør du da? Våre advokater hjelper deg med å lage en fremtidsfullmakt skreddersydd etter dine behov.
Les mer
Tvisteloesning
Prosedyre og tvisteløsning
En prosess i domstolen er normalt både tids- og kostnadskrevende. Vi har derfor et særlig fokus på å gi deg en grundig vurdering av saken og prosessrisiko, herunder fordeler og ulemper med å bringe din sak inn for domstolen.
Les mer
Familierettsadvokater ektepakt 1
Samboerskap
Det finnes ingen lover som regulerer formuesforholdet mellom samboere. Det er derfor spesielt viktig for samboere å regulere formuesforholdet seg imellom i en avtale. Sammen med dere setter vi opp en samboeravtale som dekker deres områder og behov.
Les mer

Hvilket lovverk gjelder innen familierett?

Lovverket på familierettens område omfatter i hovedsak:

Rettskildebildet utfylles av en rekke andre lover, eventuelle avtaler og testament.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater