Fremtidsfullmakt - [Last ned skjema]

Fremtidsfullmakt

Du havner i en ulykke. Du blir rammet av en alvorlig sykdom. Alderdommen tar deg, eller du opplever noe annet som gjør deg ute av stand til selv å ta vare på egne interesser. Hva gjør du da?

Dersom du havner i en slik situasjon, vil det være lurt å på forhånd ha tenkt igjennom hva du ønsker at skal skje. Lag derfor en fremtidsfullmakt før det er for sent, og la noen som bryr seg om deg ta vare på dine interesser den dagen du ikke klarer det selv.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater