Arv etter testament

Det er ganske vanlig at mennesker har en formening om hvordan formuen skal deles etter deres bortgang. Barnløs og ugift testator kan fritt forvalte hele sitt bo gjennom et testament. Men der det er barn og/ eller ektefelle inne i bildet, er testasjonsfriheten begrenset.

Har du spørsmål om arv etter testament?

Ta kontakt med ossRing 22933850

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater