Arv etter testament: Dette er reglene

Eldre kvinne smiler mens hun ser på telefonen

Det er ganske vanlig at mennesker har en formening om hvordan formuen skal deles etter deres bortgang. Barnløs og ugift testator kan fritt forvalte hele sitt bo gjennom et testament. Men der det er barn og/ eller ektefelle inne i bildet, er testasjonsfriheten begrenset.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater