Pliktdelsarv

I de tilfellene der avdøde (arvelater) har barn, vil barna, eller deres etterkommere hvis barna er døde, ha krav på en bestemt andel av arven. Utgangspunktet er barna deler 2/3 av formuen, men her er det beløpsmessige begrensninger.