Forskudd på arv og arv som gave: Hvilke regler gjelder nå?

En mann og et barn sitter foran en pc og ser på hverandre. Foto

Mange ønsker å dele ut arv som gave. Er det planlagt at gaven skal være forskudd på arv eller ikke? Hvis gaven er forskudd på arv, blir verdien av gaven trukket fra ved et senere arveoppgjør. Dersom gaven ikke er forskudd på arv, blir den ikke trukket fra ved et arveoppgjør. Men hva er egentlig forskjellen på forskudd på arv og arv som gave?

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
20/02/2024

I KORTE TREKK:

 • Hvis forskudd på arv og gaver skal hensyntas på senere skifte, må dette bestemmes når gaven gis.
 • Gavebrev anbefales for å dokumentere betingelser knyttet til gaven.
 • Mottakere skatter ikke av gaver, men gaver over 100 000,- må rapporteres.
 • Nøye planlegging sikrer at overføringer skjer i henhold til dine ønsker.
 • Våre advokater hjelper deg med å tilpasse planer etter dine behov.

Kan du gi bort arv som gave?

En arvelater har råderett over egen formue. Det betyr at du som arvelater får lov til å gi bort eiendeler og verdier. Dette vil si at du kan gi bort gaver til hvem du vil så lenge du lever.

ⓘ 
Reglene knyttet til arv som gave kan virke kompliserte.

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom reglene, slik at du kan ha en bekymring mindre.

Hva er forskudd på arv?

Noen blander forskudd på arv med arv som gave. Forskjellen på forskudd på arv og gave, er at forskudd på arv vil trekkes i fra senere på arveoppgjøret, mens en gave ikke blir tatt med i et arveoppgjør.

Dersom du gir ut forskudd på arv til en livsarving, vil det trekkes fra ved et arveoppgjør senere såfremt det er satt som betingelse ved forskuddet

For eksempel ønsker mange å bidra til at barna sine kommer inn på boligmarkedet. Som oftest trenger barna økonomisk bidrag på ulik tid. Foreldrene ønsker normalt sett at alle barna skal arve like mye. Derfor vil forskudd på arv være en god løsning, som oppfyller disse behovene.

Forskudd på arv blir trukket fra ved arvefordelingen, slik at barna vil få like mye i arv. Dette gjelder ikke dersom arv er gitt bort i gave.

Etter de nye lovendringene blir en gave kun sett på forskudd på arv, dersom det er satt en betingelse på gaven ved det tidspunktet gaven gis bort. Denne betingelsen bør være skriftlig. Vi anbefaler at du oppretter et gavebrev som kan dokumentere en slik betingelse.

Vi hjelper deg med opprettelse av gavebrev.


Snakk med oss

Må du opprette et gavebrev?

Ofte blir det skrevet i et testament at en gave skal betraktes som forskudd på arv, uten at det foreligger noe gavebrev. Arveloven sier ikke noe konkret om dette anses som gyldig.

Bestemmelsene tilsier at et testament er riktig dersom de gjeldende reglene ble fulgt ved opprettelsen av testamentet. Vi anbefaler likevel å opprette et gavebrev for å unngå misforståelser i senere tid.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med å opprette et gavebrev slik at senere misforståelser blir unngått.

Hvem kan du gi gave til?

Så lenge du lever, kan du gi gave til hvem du vil. Dette innebærer at dersom du ønsker å gi hele din formue til ett av barna, naboen eller samboeren, så har du full råderett til å gjøre det.

Det eneste kravet som stilles, er at du må gjøre dette når du er ved dine fulle fem.

Dette blir som oftest ikke godt mottatt av andre livsarvinger. Det kan foreligge særlige grunner til at en av arvingene bør få mer, eksempelvis dersom en arving har gjort mye for den som gir ut gaven.

Sitter du i uskifte - er imidlertid reglene annerledes.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg ut i fra din situasjon.

Må mottaker av gaven betale skatt?

Nei, mottaker skal ikke betale skatt på gaven. Hvis mottaker mottar gave til en verdi på over 100 000 kroner, skal dette likevel legges inn i skattemeldingen. Selv om beløpet ligger i skattemeldingen, skal du ikke betale skatt på gaven.

Beløpet skal legges inn for å opplyse om blant annetformuesøkning.

Hvordan oppnå likebehandling?

Hvis gaven er forskudd på arv, må du sørge for å gjøre de nødvendige grepene for å sikre likebehandling mellom arvingene. Dette innebærer blant annet å sette som betingelse for gaven at den skal trekkes fra i arveoppgjøret, og sette av nok verdier i boet slik at alle får like mye arv som de har krav på.

Hvis du deler ut for mye forskudd på arv, og ikke har nok verdier igjen slik at alle får likt, vil det ikke være mulig med likebehandling.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg dersom du er usikker på hvor mye du kan gi ut i forskudd på arv.

Hva gjør vi for deg?

 • Du vil få svar på spørsmål knyttet til arv som gave.
 • Du vil få juridisk rådgivning.
 • Du vil få hjelp med opprettelse av gavebrev.
 • Du vil få hjelp med opprettelse av testament.
 • Du vil få bistand i din sak.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Vegard S

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater