Mekling og meklingsattest ved barnefordeling

barnefordeling mekling

Ved samlivsbrudd må foreldre med felles barn under 16 år stille opp på et meklingsmøte. Meklingsmøte gjennomføres vanligvis på nærmeste familievernkontor. Hensikten med mekling er å finne gode midlertidige eller varige løsninger knyttet til foreldreansvar, fast bosted og samværsordning. Etter endt time med mekling, vil dere få en meklingsattest som er gyldig i 6 måneder. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater