Fars rettigheter ved barnefordeling etter samlivsbrudd

Fars rettigheter

Foreldre har stor grad av frihet når det gjelder hvordan de vil løse barnefordelingen, men ved et samlivsbrudd kan samarbeidsklimaet være vanskelig. I denne situasjonen er det mange fedre som lurer på hvilke rettigheter de har.

Denne artikkelen vil gi veiledning til fedre som ønsker tett kontakt med barna etter samlivsbruddet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater