Foreldreansvar: Hva er dine rettigheter og plikter?

Barn og mor som leker sammen

Etter barneloven har du som biologisk og adoptiv forelder et viktig ansvar for å vise omsorg og ta beslutninger tilknyttet barnets personlige forhold. Etter hvert som barnet blir eldre, vil det legges økende vekt på barnets mening i takt med alder og modenhet. Hvis dere har felles foreldreansvar, må begge være enige i viktige beslutninger for barnet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater