Separasjon og faktisk samlivsbrudd: Regler du bør kjenne

Et gammelt ektepar arbeider med separasjonspapirer

Før en skilsmisse kan gjennomføres, må dere enten ha vært separert i 1 år eller et faktisk samlivsbrudd må ha vart i minst 2 år.  Den vanligste metoden er å få innvilget separasjon fra fylkesmannen, og her vil du ha 1 års separasjonstid. Den andre metoden er faktisk samlivsbrudd i 2 år. Metodene har noen ulike rettsvirkninger. Blant annet bortfaller arverett ved separasjon, men ikke ved faktisk samlivsbrudd. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater