Skjevdeling av bo ved skilsmisse

I forbindelse med en skilsmisse vil det være nødvendig å gjennomføre et skilsmisseoppgjør. Ektefeller har som et utgangspunkt avtalefrihet ved det økonomiske oppgjøret.

Har du spørsmål om skjevdeling av bo?

Ta kontakt med ossRing 22933850

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater