Skjevdeling av bo ved skilsmisse

Skjevdeling av bo

I forbindelse med skilsmisseoppgjøret etter et samlivsbrudd må det foretas en økonomisk deling.  Midlene som skal deles er ektefellenes felleseie, og hovedregelen er likedeling. Ett unntak for likedeling, er skjevdeling. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater