Fordeling av eiendeler ved skilsmisse

Ekteskapslovens hovedregel er at ektefellenes samlede formue skal fordeles likt etter at det er gjort fradrag for gjeld. Enkelte eiendeler kan imidlertid unntas fra deling og skal dermed ikke inngå i delingsgrunnlaget overhodet.

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale!

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en uforpliktende samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater