Fordeling av eiendeler ved skilsmisse

Mann sitter med laptop og telefon i sofaen

Hovedregelen i ekteskapsloven er at ektefellenes samlede formue skal fordeles likt etter fradrag for gjeld. Noen eienedeler kan likevel holdes utenfor delingen. Dette gjelder eiendeler som har særeie eller som har en så sterk personlig tilknytning til den ene ektefellen, at det er urimelig å dele. 

Partene har imidlertid avtalefrihet når de skal fordele eiendelene. Dette innebærer at dersom partene er enige, kan de fordele eiendelene slik de vil. Det er først når det oppstår konflikter, det skal foretas likedeling i henhold til loven. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater