Særeie ved skilsmisse

Mann som koster med hunden sin på sofaen

I et skilsmisseoppgjør vil det være relevant om en eller begge ektefeller eier ting i særeie. I så fall skal disse midlene holdes utenfor likedelingen. Verdier som eies i særeie beholdes fullt ut av vedkommende som eier gjenstanden. Særeie holdes helt utenfor felleseiet og er derfor ikke gjenstand for deling.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater