Eneeie og sameie - Begreper du bør kunne

Et par ligger i en seng og ser smilende på hverandre. Foto

Det kan være forvirrende å sette seg inn i eierforhold og formuesordning mellom ektefeller. Begreper som sameie, eneeie, felleseie og særeie, brukes ofte om hverandre uten at man nødvendigvis har kunnskap om hva disse uttrykkene innebærer. Hva betyr egentlig begrepene?

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
16/10/2023

Hva er forskjellen på sameie og eneeie?

Begrepene sameie og eneeie skal brukes om eierforholdet mellom ektefellene. Hvorvidt en gjenstand er en av ektefellenes eneeie eller om den er i sameie mellom ektefellene, avhenger av hvem av ektefellene som har ervervet den.

Er gjenstanden eksempelvis kjøpt med kun den ene ektefellens lønnsinntekter, så vil denne være vedkommendes eneeie.

Er den kjøpt med begge ektefellenes lønnsinntekter, er gjenstandene i sameie mellom ektefellene med en eierfordeling tilsvarende ektefellenes innskudd.

For ektefeller handler skillet mellom eneeie og sameie kun om hvem som skal har rådighet over tingen, altså rett til å bestemme over gjenstanden. Dette følger av ekteskapsloven § 31. Ekteskapsloven inneholder imidlertid også noen begrensninger i råderetten. Selv om ektefellenes felles bolig eller deres vanlige innbo er den ene ektefellens eneeie, kan ikke vedkommende gjøre som han eller hun vil med disse eiendelene, uten samtykke fra den andre ektefellen.

Hva er forskjellen på felleseie og særeie?

Begrepene felleseie og særeie skal brukes når man snakker om formuesordningen mellom ektefellene.

Formuesordningen regulerer hvordan verdiene skal fordeles mellom ektefellene ved et senere skifte, enten i anledning et samlivsbrudd, eller når en av ektefellene faller fra.

Ektefeller har i utgangspunktet felleseie, hvilket vil si at alle verdier de har skapt i løpet av ekteskapsperioden skal deles likt.

Ønsker man en annen ordning enn dette, så må ektefellene opprette en ektepakt hvor man avtaler delvis eller fullstendig særeie. Ved et skifte beholder ektefellene fullt ut de midler de selv har i særeie.

Bli kjent med våre advokater i dag

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

  • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
  • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
  • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

  • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
  • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
  • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
  • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater