Formkrav ved opprettelse av ektepakt

Formkrav ektepakt

I enkelte tilfeller krever loven at en avtale mellom ektefeller skal inngås i en bestemt form for at de skal være gyldige. Denne avtaleformen kalles ektepakt.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
16/10/2023

Følgende disposisjoner må foretas i ektepaktsform:

 • Avtaler om endringer i formuesordningen mellom ektefeller.
 • Gaver mellom ektefeller.
 • Avtale om at rådighetsinnskrenkninger knyttet til felles bolig ikke skal gjelde.

Formkrav som må være oppfylt

Skal en ektepakt være gyldig mellom partene og deres arvinger, må følgende formkrav være oppfylt:

 • Ektepakten må være skriftlig.
 • Ektefellene må samtidig og i nærvær av to vitner underskrive ektepakten.
 • Vitnene må underskrive ektepakten mens begge ektefellene er tilstede.
 • Vitnene må være myndige og ved full sans og samling.

Dersom en ektepakt er til fordel for bare den ene ektefellen, er det ikke nødvendig at denne ektefellen medvirker ved ektepaktens opprettelse.

Blanketter for tinglysing

Skal ektepakten få rettsvern mot ektefellenes kreditorer, må den tinglyses i Ekteskapsregisteret i Brønnøysundregistrene. En ektepakt som skal tinglyses må skrives på et særskilt skjema, Blanketter for tinglysing. Tinglysingen av en ektepakt koster ca. kr 1 500. Beløpet justeres årlig.

Formfeil ved ektepakten kan ikke repareres ved tinglysing.

Våre advokater bistår deg ved spørsmål om ektepakt!

Alle familierettslige problemstillinger må håndteres individuelt og på riktig måte for å nå frem. Vurderingen kan være til dels kompleks og det er en fordel om man lar seg bistå av en advokat med erfaring fra slike saker.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Emilie

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater