Vederlagskrav ved skilsmisse

Etter ekteskapslovens hovedregel skal ektefellenes nettoformue deles likt ved ekteskapets opphør. Det er imidlertid også et grunnleggende prinsipp at ektefellene disponerer fritt over egen formue under ekteskapet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater