Vederlagskrav ved skilsmisse

Etter ekteskapslovens hovedregel skal ektefellenes nettoformue deles likt ved ekteskapets opphør. Det er imidlertid også et grunnleggende prinsipp at ektefellene disponerer fritt over egen formue under ekteskapet.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater