Barnefordeling når barna er små: Dette bør du vite

En mor holder sønnen sin. Foto

Mange er usikre på hvilke regler som gjelder for samvær og barnefordeling når det gjelder små barn. I utgangspunktet kan foreldrene avtale en egen samværsordning. Det er først ved uenighet, at utfordringene dukker opp. Men, hva kan du gjøre dersom dere ikke klarer å komme til en felles enighet? Denne artikkelen forklarer deg alt du trenger å vite om barnefordeling når barna er små.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
14/04/2023

Barnefordeling med små barn

Ved samlivsbrudd er det vanlig at det oppstår en rekke spørsmål.

 • Hvor skal barnet bo?
 • Hvilken samværsordning skal vi ha?
 • Hvem skal ha foreldreansvaret?

Det kan være utfordrende for foreldrene å bli enige om disse problemstillingene.

Spesielt når barna er små, dukker det ofte opp vanskelige problemstillinger på grunn av barnets alder. Små barn har et større behov for omsorg, trygghet og stabilitet enn eldre barn.

Det vil dermed være svært viktig at barnet får førsteprioritet i foreldretvister.

ⓘ 
Det kan være vanskelig å håndtere problemstillinger rundt barnefordeling.

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom prosessen, og orientere deg om hva som er viktig å tenke på når det gjelder samværsordninger og små barn.

Barnelovens bestemmelser

Barneloven regulerer hvilke plikter foreldrene må overholde, blant annet plikter knyttet til foreldreansvar og forsørgeransvar.

I tillegg har barneloven regler knyttet til barnas rettigheter overfor foreldrene.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom hvordan en barnefordelingssak behandles i rettssystemet.

Grunnprinsippet i barneloven er at avgjørelser skal baseres ut ifra barnets beste. Dette innebærer at foreldre må avtale samvær med barnet i henhold til hva som er det beste for barnet.

Dersom foreldrene ikke klarer å bli enige, vil samværsordningen bli bestemt av domstolene eller offentlige institusjoner.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater legger til rette for en skånsom prosess som tar hensyn til barnets beste, og du vil bli forberedt på hva du kan møte i retten.

Samlivsbrudd barn under 3 år

Psykologforeningen FOSAP har utarbeidet en veiledning som inneholder generelle anbefalinger for samværsordninger med små barn.

Vær oppmerksom på at dette kun er anbefalinger for hvordan samværsordningen kan gjennomføres. Det er ikke en fasit på hvordan samværet må se ut.

Nedenfor viser vi en oversikt over generelle anbefalinger for samværsordninger med små barn.

0-6 måneder:

Fra 0-6 måneder anbefales det regelmessig og hyppig samvær hjemme hos den forelderen barnet har fast bosted hos. Hvis det er mulig, anbefales det at den andre forelderen blir inkludert i stell og rutiner. I tillegg bør samværsforelderen få mulighet til å tilbringe noe tid alene med barnet, mens hoved-omsorgspersonen er tilgjengelig.

6-12 måneder:

Fra 6 måneder og frem til barnet fyller ett år, anbefales det at samværsforeldrene har hyppige og regelmessige samvær. Samværene kan skje både der barnet bor fast, men også utenfor hjemmet. Hvis barnet responderer fint på samværene, kan det også forsøkes overnatting hos samværsforelderen.

12-18 måneder:

Etter 1 år kan barnet overnatte hver eller annenhver uke. I tiden fra 12-18 måneder anbefales det ofte samvær på dagtid med barnet. Mange barn begynner i barnehagen idenne alderen, og den totale byrden for barnet ved å venne seg til fravær fra hovedomsorgspersonen må hensyntas.

18-24 måneder:

Ved denne alderen anbefales det en overnatting per uke, hvis barnet er trygg nok til det. Det bør også gjennomføres noen dager med kortere samværsstunder. Et godt tips er å la den andre forelderen bli kjent i barnehagen med levering og henting av barnet.

2-3 år:

Etter barnet har fylt 2-3 år anbefales det å prøve ut noen overnattinger etter hverandre. Eksempelvis annenhver helg samt en overnatting midt i uken. Mer samvær utover dette bør ventes med til etter at barnet har fylt 3 år.

Les mer om: Advokat ved barnefordeling? Vi er din rådgiver.

Hva gjør vi for deg?

 • Du får svar på spørsmål knyttet til barnefordeling med små barn.
 • Du får juridisk rådgivning.
 • Du får hjelp med oppsett av samvær.
 • Du får rådgivning underveis med barnefordelingen.
 • Du får støtte i din sak.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Silje

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater