Barnefordeling når barna er små: Dette bør du vite

En mor holder sønnen sin. Foto

Mange er usikre på hvilke regler som gjelder for samvær og barnefordeling når det gjelder små barn. I utgangspunktet kan foreldrene avtale en egen samværsordning. Men hva kan du gjøre dersom dere ikke klarer å komme til en felles enighet? Denne artikkelen forklarer deg det du trenger å vite om barnefordeling når barna er små.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
09/06/2023

Barnefordeling med små barn

Ved samlivsbrudd er det vanlig at det oppstår en rekke spørsmål.

 • Hvor skal barnet bo?
 • Hvilken samværsordning skal vi ha?
 • Hvem skal ha foreldreansvaret?

Det kan være utfordrende for foreldrene å bli enige om disse problemstillingene. Denne artikkelen tar særlig for seg spørsmålet om samvær når barna er små.

Hva som er den beste samværsløsningen for barnet kan variere utfra barnets alder. Små barn har et større behov for omsorg, trygghet og stabilitet enn eldre barn.

Det er dermed svært viktig at barnet får førsteprioritet i foreldretvister.

ⓘ 
Det kan være vanskelig å håndtere problemstillinger rundt barnefordeling.

Rollen til våre advokater er å veilede deg gjennom prosessen, og orientere deg om hva som er viktig å tenke på når det gjelder samværsordninger og små barn.

Barnelovens bestemmelser

Barneloven har bestemmelser om foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast, og om samvær.

Grunnprinsippet i barneloven er at alle avgjørelser først og fremst skal rette seg etter det som er best for barnet.

Dersom foreldrene ikke klarer å bli enige, kan spørsmål om foreldreansvar, barnets faste bosted og samvær bli bestemt av domstolene.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater veileder deg gjennom hvordan en barnefordelingssak behandles i rettssystemet, og legger til rette for en skånsom prosess som tar hensyn til barnets beste.

Samlivsbrudd barn under 3 år

Psykologforeningen FOSAP har utarbeidet en veiledning som inneholder generelle anbefalinger og vurderinger rundt omsorg for barn under tre år når foreldrene ikke bor sammen.

Vær oppmerksom på at dette kun er anbefalinger for hvordan samværsordningen kan gjennomføres. Det er ikke en fasit på hvordan samværet må se ut.

Nedenfor viser vi en oversikt over generelle anbefalinger for samværsordninger med små barn.

0-6 måneder:

Fra 0-6 måneder anbefales det regelmessig og hyppig samvær hjemme hos den forelderen barnet har fast bosted hos. Hvis det er mulig, anbefales det at den andre forelderen blir inkludert i stell og rutiner. I tillegg bør samværsforelderen få mulighet til å tilbringe noe tid alene med barnet, mens hoved-omsorgspersonen er tilgjengelig.

6-12 måneder:

Fra 6 måneder og frem til barnet fyller ett år, anbefales det at samværsforeldrene har hyppige og regelmessige samvær. Samværene kan skje både der barnet bor fast, men også utenfor hjemmet. Hvis barnet responderer fint på samværene, kan det også forsøkes overnatting hos samværsforelderen.

12-18 måneder:

Etter 1 år kan barnet overnatte hver eller annenhver uke. I tiden fra 12-18 måneder anbefales det ofte samvær på dagtid med barnet. Mange barn begynner i barnehagen idenne alderen, og den totale byrden for barnet ved å venne seg til fravær fra hovedomsorgspersonen må hensyntas.

18-24 måneder:

Ved denne alderen anbefales det en overnatting per uke, hvis barnet er trygg nok til det. Det bør også gjennomføres noen dager med kortere samværsstunder. Et godt tips er å la den andre forelderen bli kjent i barnehagen med levering og henting av barnet.

2-3 år:

Etter barnet har fylt 2-3 år anbefales det å prøve ut noen overnattinger etter hverandre. Eksempelvis annenhver helg samt en overnatting midt i uken. Mer samvær utover dette bør ventes med til etter at barnet har fylt 3 år.

Mer eller mindre samvær?

Det kan også være grunnlag for enten mer eller mindre samvær enn det som fremgår i denne rapporten.

Det kan vurderes mer samvær, eller delt fast bosted, når foreldrene samarbeider godt og barnet allerede har en trygg og god tilknytning til begge foreldrene.

I andre tilfeller kan det vurderes mindre samvær når det er lang reisevei mellom foreldrene, det er et høyt konfliktnivå mellom foreldrene, eller dersom barnet har spesielle utfordringer.

Når barnet blir eldre kan det være andre hensyn som tilsier enten mer eller mindre samvær, og det vil da være rom for å etablere ny samværsordning.

Hva gjør vi for deg?

 • Du får svar på spørsmål knyttet til barnefordeling med små barn.
 • Du får juridisk rådgivning.
 • Du får hjelp med oppsett av samvær.
 • Du får rådgivning underveis med barnefordelingen.
 • Du får støtte i din sak.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Silje

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater