Forsørgelsesplikt: Dette er du pliktig til

Far og sønn leker mens far forsøker å jobbe

Foreldre har en plikt til å forsørge barnet. Denne forsørgelsesplikten får man automatisk når man setter barn til verden. Ved en adopsjon vil underholdsplikten gå over på adopsjonsforeldrene da det er de som vil ha foreldreansvaret for barnet.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater