Fosterforeldres rettigheter ved flytting, samvær og tilbakeføring

Som hovedregel er ikke fosterforeldre part i barnevernssaken til barn som er plassert hos dem av barneverntjenesten.  Å være part gir grunnleggende rettigheter, som for eksempel rett på dokumentinnsyn, rett til å uttale seg og rett til å klage på vedtak. Fosterforeldres rettigheter er dermed begrenset og kan by på utfordringer, noe som gjør at det kan være nyttig å søke juridisk bistand når problemer oppstår.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater