Omsorgsovertakelse

Barnevernloven åpner opp for at det i noen tilfeller kan iverksettes tvangstiltak av svært inngripende karakter overfor foreldre og barn. Omsorgsovertakelse er et slikt tvangstiltak, og innebærer at omsorgen for barnet går over til barneverntjenesten. Når barnevernet har informert om at de vil fremme sak om omsorgsovertakelse for fylkesnemnda, har man som hovedregel rett til gratis advokatbistand (fri rettshjelp). 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater