Samvær etter omsorgsovertakelse

Hovedregelen er at foreldre og barn har rett til samvær med hverandre når kommunen v/barneverntjenesten har overtatt omsorgen for barnet. Det er bare unntaksvis at det ikke skal være samvær, og samvær kan bare nektes hvis det vil være til barnets beste. I enkelte tilfelle kan også andre enn foreldrene ha rett på samvær med barnet etter en omsorgsovertakelse, f eks søsken, besteforeldre eller andre.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater