Tilbakeføring etter omsorgsovertakelse

Når Fylkesnemnda har fattet vedtak om omsorgsovertakelse skal omsorgsovertakelsen i utgangspunktet være midlertidig. Det følger av loven at barneverntjenesten skal legge til rette for tilbakeføring etter omsorgsovertakelse når hensynet til barnet ikke taler mot det.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater