Hvem bestemmer hva etter omsorgsovertakelse?

I de fleste barnevernssaker beholder foreldrene foreldreansvaret etter at det er fattet vedtak om omsorgsovertakelse. Foreldreansvaret vil imidlertid være begrenset. Det er ikke fullt ut avklart hvem som bestemmer hva etter omsorgsovertakelse og hva som ligger i det begrensede foreldreansvaret, men vi vil gjøre rede for noen utgangspunkter.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater