Barnefordeling ved samlivsbrudd for samboere

barnefordeling samlivsbrudd samboere

Samboere har de samme rettighetene og pliktene som ektefeller ved barnefordeling. Dersom dere er samboere med felles barn under 16 år, må dere møte til mekling på Familievernkontoret etter et samlivsbrudd. Hensikten med meklingen er å komme til en felles avtale om barnefordelingen.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater