Reisekostnader ved samvær

Far som skal ta med sine to barn på en biltur

Det er ikke uvanlig at foreldre er uenige om hvordan de skal dele reisekostnadene i forbindelse med gjennomføring av samvær. For foreldre som bor i nærheten av hverandre er det kanskje naturlig at hver av foreldrene dekker sine egne kostander, men hva med de tilfellene der foreldrene bor langt fra hverandre og barnet, eller en av foreldrene, må reise langt for å gjennomføre samvær?

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater