Sakkyndig i barnefordelingssaker

Forretningskvinne ser tilfreds ut inn i kameraet

Når en sak etter barneloven skal behandles i domstolen, har retten anledning til å oppnevne en sakkyndig. Oppnevnelsen kan både skje forut for det første saksforberedende møtet eller underveis i prosessen. Den sakkyndiges oppgave vil være å bistå dommeren med sin særlige faglige kompetanse slik at retten og partene kommer frem til den løsningen som er til barnets beste.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater