Barnebortføring

Barnebortføring forekommer når et barn ulovlig tas ut av landet av en av foreldrene, og når dette skjer i strid med foreldreansvaret til forelderen som blir igjen i landet. Det kan også forekomme når et barn ulovlig blir holdt tilbake i utlandet etter en feriereise. Barnebortføring er straffbart.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater