Hva koster en barnefordelingssak?

kostnad sak

En barnefordelingssak er en sak som bygger på barnelovens regler. Vanlige saker handler om fast bosted, samvær eller foreldreansvar. Noen saker kan omhandle en kombinasjon av disse. Dersom foreldrene ikke kommer til enighet, må det tas ut søksmål for domstolen.

Mange stiller derfor spørsmål til hvor mye en barnefordelingssak kan koste, og hvor mye det koster å få bistand fra en advokat. Hver sak er individuell, og dermed er det vanskelig å tilby en forhåndsberegnet kostnadsoppstilling. Likevel skal denne artikkelen hjelpe deg å få en oversikt over mulige kostnader knyttet til en foreldretvist om barnefordeling.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater