Privat skifte - Hva innebærer det?

En dame sitter i en sofa og ser på telefonen sin. Foto

De fleste velger å gjennomføre arveoppgjøret selv. Dette kalles for et privat skifte. Noen velger derimot at arveoppgjøret skal gjøres som et offentlig skifte, der retten oppnevner en bostyrer som håndterer arveoppgjøret. Men hvordan velger du egentlig privat skifte?

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
30/04/2024

I KORTE TREKK:

 • Privat skifte innebærer at arvingene håndterer arveoppgjøret selv, eller med hjelp av advokat
 • Fristen for å overta boet til privat skifte er 60 dager fra dødsfallsdato, men fristen kan utsettes
 • Boet overtas til privat skifte ved erklæring om privat skifte til domstolen
 • Uenigheter kan løses ved ved å ta ut stevning for domstolen eller begjære offentlig skifte
 • Våre advokater bistår deg med gjennomføringen av privat skifte

Hva er et privat skifte?

Et privat skifte innebærer at arvingene gjennomfører arveoppgjøret selv. Det er også vanlig å få bistand fra en advokat med arveoppgjøret.

Det er frivillig om man ønsker å foreta et privat eller offentlig skifte. Ved et privat skifte må en eller flere arvinger overta ansvaret for den avdødes gjeld. Derfor er det viktig å avklare om boets verdier overstiger boets fullstendige gjeld før man påtar seg ansvaret for avdødes gjeld.

Hvis det er usikkerhet knyttet til den avdødes gjeld, kan arvingene skaffe seg oversikt ved å utstede et «preklusivt proklama».

Et preklusivt proklama er en kunngjøring i Norsk Lysingsblad og Aftenposten hvor alle kreditorer må melde inn sine krav innen 6 uker. Dette medfører at krav som ikke meldes innen fristen, bortfaller. Pante- og skattekrav har noen unntak fra dette.

Hvis boets brutto eiendeler er mindre verdt enn tre ganger grunnbeløpet i folketrygden, vil det solidariske ansvaret for arvingene begrenses til boets midler etter at kostnader til begravelse er dekket. Folketrygdens grunnbeløp i 2023 er satt til 118.620 kroner.

Frist for å velge privat skifte

Innen 60 dager etter dødsfallet må du bestemme deg for om du vil skifte privat. Hvis du trenger mer tid, er det mulig å få utsatt fristen på 60 dager og da bør dette meldes inn til retten så fort som mulig.

Privat skifte – uenigheter og tvister

Dersom det oppstår uenigheter om skiftet kan man ta ut stevning ved domstolen eller begjære offentlig skifte. Uenigheten eller tvisten kan for eksempel handle om hvordan boet skal fordeles, hvem som er arvinger, eller hva som inngår i boet.

Med advokatbistand og rådgivning i en skifteprosess kan arvinger unngå uenigheter og minske behovet for et søksmål eller offentlig skifte. Tenk på at offentlig skifte kan være kostbart og tvister i domstol også kan koste mye penger.

Hvordan velger du et privat skifte?

Dersom du eller dere beslutter å gjennomføre et privat skifte, er neste steg å fylle ut en erklæring som sendes til retten.

Tingretten vil deretter sende deg en skifteattest. Skifteattesten viser hvem som er avdødes arvinger og hvem som er ansvarlig for avdødes gjeld.. Du trenger en skifteattest for å disponere over boets verdier, få tilgang til avdødes bankkonto og undertegne dokumenter på vegne av dødsboet.

Hva må du gjøre under et privat skifte?

Den eller de som er ansvarlige for skiftet, skal gjøre opp boet og nedbetale resterende gjeld og regninger. De ansvarlige skal også fordele verdier og eiendeler til arvingene i henhold til reglene i arveloven. Dersom det foreligger et testament, skal testamentet følges.

Det er viktig å avslutte abonnementer og medlemsskap som står oppført i den avdødes navn. Du bør sørge for at eiendom og andre verdier er forsikret under bobehandlingen. Det må også sendes inn skattemelding for dødsboet.

Du bør sette opp en oversikt som viser hvordan arven er fordelt mellom arvingene, og arvingene bør undertegne denne oversikten.

Privat skifte med bostyrer

Noen velger å gjennomføre et privat skifte med hjelp av en advokat. Advokaten blir dermed en fullmektig/privat bostyrer og tar hånd om alt det praktiske etter nærmere avtale med arvingene.

I noen tilfeller vil dette være ressursbesparende for arvingene og gjøre arveoppgjøret til en enklere prosess. I tillegg vil det være en trygg og sikker prosess, da advokaten bistår deg med hele skiftet. På den måten unngår du å gjøre feil eller være usikker på om arveoppgjøret blir gjennomført riktig.

Advokaten vil også sørge for å sette opp en oversikt over arveoppgjøret som blant annet viser hvilke utgifter som er dekket av dødsboet og hvordan arven er fordelt mellom arvingene.

Dette bistår våre advokater deg med:

 • Spørsmål knyttet til privat skifte og offentlig skifte
 • Spørsmål knyttet til arveloven og testament
 • Juridisk bistand
 • Bistand til gjennomføring av arveoppgjøret

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat fra Vegard

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Har du spørsmål knyttet til et privat skifte?

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater