Bostyrer i offentlige og private dødsboskifter

Mann som jobber med laptop på kafe.

Hva er en bostyrer? Og hva gjør egentlig en bostyrer i offentlige og private skifter? Når er det lurt å begjære offentlig skifte eller få hjelp av en bostyrer i et privat skifte?

Denne artikkelen tar for seg oppgavene til en bostyrer, enten arvingene selv har bedt om bistand til å gjennomføre skiftet etter avdøde, eller dersom de har begjært offentlig skifte og det blir oppnevnt en bostyrer av retten. Artikkelen gjennomgår når du bør bruke en bostyrer og når du heller kan kontakte en advokat, og litt om kostnadene for å bruke bistand i forbindelse med skifte av et dødsbo.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater