Arverekkefølgen etter arveloven

Arverekkefølgen

Ved en persons bortgang gir arveloven regler (arveregler) for hva som skal skje med avdødes eiendeler og forpliktelser. Det er behov for arveregler for å vite hvordan eiendelene skal fordeles og hvordan avdødes kreditorer skal få dekning for sine krav. Dersom du ikke oppretter et testament vil arven etter deg bli fordelt etter arvereglene i arveloven.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater