Arverekkefølgen: Hvem er arvinger?

Et eldre ektepar står i vakker natur og ser på resten av familien sin

Ved en persons bortgang gir arveloven regler (arveregler) for hva som skal skje med avdødes eiendeler og forpliktelser. Det er behov for arveregler for å vite hvordan eiendelene skal fordeles og hvordan avdødes kreditorer skal få dekning for sine krav. Dersom du ikke oppretter et testament vil arven etter deg bli fordelt etter arvereglene i arveloven.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
14/04/2023

Arverett: Hvordan fordeles arv etter arveloven?

Hvis avdøde ikke har opprettet et testament, noe mange av oss ikke har, vil arven etter vedkommende fordeles etter arverekkefølgen i arveloven. Arvelovens arverekkefølge er delt i tre klasser.

Dersom avdøde har ektefelle eller samboer vil deres arverett kunne få betydning for arvingene i alle arveklassene. I enkelte tilfeller, f. eks. dersom avdøde etterlater seg en liten formue, vil gjenlevende ektefelle eller samboer ha fortrinnsrett foran arvingene i arveklasse 1, 2, og 3.

Arvegangsklassene er delt opp slik:

 • Arveklasse 1 i arveloven er avdødes livsarvinger (avdødes barn) eller deres barn.
 • Arveklasse 2 i arveloven er foreldrene til avdøde eller avdødes søsken, eller deres barn (nieser og nevøer)
 • Arveklasse 3 i arveloven er avdødes besteforeldre eller besteforeldrenes barn osv. (dvs. tanter og onkler, og deres barn). Barn av kusiner og fettere arver ikke. Oldeforeldre og tremenninger har heller ikke arverett etter avdøde.
Arverekkefølgen. Foto
ⓘ 
Arveloven kan fremstå som et komplekst lovverk.

Rollen til advokaten er å veilede deg på best mulig vis i forbindelse med alle spørsmål du skulle ha når det gjelder arv og arveoppgjør.

Nærmeste arveklasse først

Etter arvereglene tilfaller arven den eller de som befinner seg i den nærmeste arveklassen.

Hvis avdøde ikke har barn, barnebarn, osv. går arven til avdødes foreldre, avdødes søsken eller deres barn i klasse 2. Er avdødes far eller mor død, arver ikke den gjenlevende forelder alt. Halvparten av arven går til den avdødes fars eller mors etterkommere, mens den andre halvparten tilfaller den gjenlevende av foreldrene. Denne fordelingen illustrerer prinsippet om fordeling etter linjer med lik del på hver gren.

Hvis avdødes foreldre ikke lenger lever og avdøde heller ikke har søsken, vil arven etter arvereglene gå til avdødes besteforeldre, avdødes tanter og onkler eller deres barn i klasse 3.

Arverekkefølge og fordeling ved testament

Har imidlertid avdøde opprettet et testament vil den delen av boet som ikke er omfattet av testamentet, bli fordelt etter arverekkefølgen.

Arverekkefolgen33 800x0
ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper dere med å sette opp et testament som tilgodeser hverandre slik dere ønsker i samsvar med gjeldende regler.

Ektefelle og samboers arverett

En ektefelle har en selvstendig arverett etter loven. Dette gjelder opp mot alle personer i de tre arveklassene. Arveregler gir ektefellen rett til å alltid arve ¼ av avdødes formue (minstearven er 4 ganger Folketrygdens grunnbeløp (G)) overfor avdødes arvinger i klasse 1, halve avdødes formue (minstearven er 6G) overfor avdødes arvinger i klasse 2, mens ektefellen vil arve alt, dersom det kun er arvinger i klasse 3 etter avdøde.

Samboers arverett etter loven er begrenset til 4G. Det er imidlertid et vilkår om at samboerne har, venter eller har hatt felles barn. Samboers arverett er lik uavhengig om avdøde har arvinger i arveklasse 1, 2 eller 3.

Våre advokater bistår deg ved arverettslige spørsmål

Våre advokater bistår deg ved arverettslige spørsmål:

 • Er du etterlatt og lurer på hva du får i arv?
 • Hvem som arver?
 • Og hvordan arven skal fordeles?

Bli kjent med våre advokater i dag

Andreas sitat (1)

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas poulsson 2020

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater