Arverekkefølgen etter arveloven

Ved en persons bortgang gir arveloven regler for hva som skal skje med avdødes eiendeler og forpliktelser. Det er behov for regler for hvordan eiendelene skal fordeles, og for hvordan avdødes kreditorer skal få dekning for sine krav. I Norge er det slik at arveloven, når testament ikke er opprettet, bestemmer hvilke arvinger som skal ta arv.

Ta kontakt med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater