Særkullsbarns rett til arv

En jente sitter på skuldrene til en mann. Foto

I arveoppgjør er det viktig å kjenne til reglene for særkullsbarns rett til arv. Dette fordi det gjelder egne regler, blant annet om retten til uskiftet bo. Med særkullsbarn menes barn avdøde har med andre enn gjenlevende ektefelle/samboer.

Av Codex Advokat og Familierettsadvokater.no
30/06/2023

Arv til særkullsbarn

Utgangspunktet i arveloven er at barn har rett på arv etter sine foreldre. Dette gjelder uavhengig av om foreldrene var gift, bodde sammen eller levde hver for seg på tidspunktet for dødsfallet.

Det er det biologiske båndet som er avgjørende for rett til arv (med unntak av adoptivbarn, da disse har samme rettigheter som biologiske barn).

Særkullsbarn har ikke rett på arv fra foreldrenes nye samboere/ektefeller, selv om man kanskje har et svært nært forhold til vedkommende.

For at særkullsbarn skal få arv etter foreldrenes nye samboere/ektefeller må vedkommende ha testamentert bort hele eller deler av sin formue til særkullsbarnet før dødsfallet. Man må derfor huske på å opprette testament dersom man ønsker å tilgodese særkullsbarn som ikke er ens egne.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater hjelper deg med å opprette et testament skreddersydd til deg med særkullsbarn.

Særkullsbarn har, som andre barn, rett til å arve en viss del av formuen ved foreldrenes bortgang, såkalt pliktdelsarv.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Vi hjelper deg med arveplanlegging og hvilke hensyn man er nødt til å ta når man har særkullsbarn.

Hovedregelen er at avdødes livsarvinger (vedkommendes barn) har krav på å arve minst 2/3 av formuen, men dette kan i testament begrenses oppad til 15G, som pr. 2023 gir kr 1 779 300.

Hva er konsekvensen av å ikke ha opprettet et testament?

Dersom ønske er å tilgodese eksempelvis samboer så mye som mulig, er det viktig å opprette et testament spesielt dersom du har særkullsbarn. Hvis du ikke har opprettet et testament vil konsekvensen være at arven fordeles etter arveloven, og da kanskje ikke etter ditt ønske.

Kan foreldre gjøre særkullsbarn arveløse?

Foreldre kan ikke gjøre særkullsbarn arveløse, så fremt ikke foreldrene sørget for å gi bort all sin formue mens de enda levde, og det var snakk om en livsdisposisjon.

Dersom foreldrene hadde formue da de døde har særkullsbarnet rett på arv. Et testament som eksempelvis sier at særkullsbarnet ikke skal arve noe, eller at han/hun skal få mindre enn pliktdelsarven, kan kjennes ugyldig.

Et særkullsbarn kan i praksis bli arveløst dersom boet er lite som følge av ektefelle/samboers rett på minstearv.

ⓘ 
Slik hjelper våre advokater deg

Våre advokater bistår deg med å planlegge hvordan din arv skal fordeles, og hvilke løsninger som er mulige i ditt tilfelle.

Testament særkullsbarn

Selv om en forelder ikke kan gjøre særkullsbarn arveløse, kan arven begrenses. Hvor stor begrensningen blir avhenger av størrelsen på boet, og at begrensningen er gjort i testament.

Dersom man ønsker å tilgodese ektefellen eller andre må arven til særkullsbarnet begrenses i testament. Dersom man er ektefeller er det vanlig å gjøre dette i et gjensidig testament hvor man samtidig sørger for at ektefellen mottar mer i arv.

Arveoppgjør med særkullsbarn

Dersom ektefeller/samboere bare har felles barn, er hovedregelen at gjenlevende ektefelle kan sitte i uskiftet bo ved førstavdødes bortgang.

Det innebærer blant annet at barna ikke har rett på å få sin arv før lengstlevende dør, eller lengstlevende velger å skifte. For arveoppgjør med særkullsbarn gjelder det egne regler.

Særkullsbarn har rett til å få sin arv med en gang, og gjenlevende ektefelle/samboer kan ikke sitte i uskiftet bo uten samtykke fra særkullsbarnet. Mange velger derfor å snakke med særkullsbarnet om dette for å få deres samtykke før døden inntrer.

Samtykke kan også gis etter dødsfallet. Et samtykke kan videre gis under vilkår, for eksempel at samtykket bare gjelder for en bestemt periode eller for bestemte eiendeler.

Hva gjør våre advokater for deg?

 • Du vil få vår ekspertise innenfor arveplanlegging.
 • Du vil få gode skreddersydde råd under hele prosessen.
 • Vi utarbeider ditt testament.
 • Vi sørger for at lovens strenge krav til testament oppfylles, og du kan være trygg på vi følger prosessen fra a til å.

Bli kjent med våre advokater i dag

Sitat Silje

Hvorfor bør du velge Codex Advokat?

Vi i Codex Advokat er opptatt av å ha ledende spisskompetanse innenfor familie- og arverett, og er alltid opptatt av å finne gode løsninger for å kunne gi deg en bekymring mindre i fremtiden.

Hva skjer når du tar kontakt med oss?

 • Vi ønsker at det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss.
 • Du får en trygg - og juridisk sterk støttespiller i ryggen.
 • Du får innledende råd og veiledning ut ifra din sak.

Dette lover vi deg

 • Vi gir deg raske og tydelige råd ut ifra din situasjon.
 • Vi sørger for å ivareta dine interesser samvittighetsfullt.
 • Du vil få bistand fra en spesialisert advokat, som sammen med deg jobber for å oppnå best mulig resultat i saken.
 • Du vil få en bekymring mindre.

Vi bistår klienter over hele landet.

Paulsson Andreas

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.
Våre advokater