Særkullsbarns rett til arv

En gutt som ser på en voksen.

I arveoppgjør er det viktig å kjenne til reglene for særkullsbarns rett til arv. Dette fordi det gjelder egne regler, blant annet om retten til uskiftet bo. Med særkullsbarn menes barn avdøde har med andre enn gjenlevende ektefelle/samboer.  

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater