Uskiftet bo: Regler du bør kjenne [Guide]

Uskiftet bo

Når en ektefelle eller samboer dør, må gjenlevende partner ta stilling til om arveoppgjøret etter ektefellen/samboeren skal gjennomføres med en gang (skifte), eller om gjenlevende vil utsette arveoppgjøret ved å overta boet i uskifte. For å kunne ta et veloverveid valg må man kjenne til fordelene og ulempene ved de ulike skifteformene. Nedenfor følger en innføring om reglene som gjelder ved uskiftet bo.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater