Rådighetsbegrensninger i uskiftet bo

 Enkemann sitter i rullestol på soverommet

Når en ektefelle faller fra, må lengstlevende ektefelle ta stilling til om vedkommende vil foreta et arveoppgjør etter avdøde ektefelle, eller om lengstlevende vil utsette arveoppgjøret ved å sitte i uskiftet bo. At gjenlevende ektefelle får adgang til å sitte i uskiftet bo vil si at gjenlevende slipper å skifte med avdødes arvinger og får disposisjonsrett over de midler som overtas i uskifte. Til tross for at gjenlevende ektefelle får disposisjonsrett over avdødes midler, er det likevel noen begrensninger knyttet til rådigheten som gjenlevende ektefelle får over uskifteboet. 

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater