Skifte av uskiftet bo: Slik går du frem

Eldre mennesker rydder i en leilighet

En veldig stor andel av den norske befolkningen vil i løpet av sin levetid stifte bekjentskap med ordningen uskiftet bo – enten som gjenlevende partner eller arving. Alle uskiftebo vil opphøre før eller siden og et skifte kan by på vanskelige utfordringer og problemstillinger.

Uavhengig av årsaken til at uskifteboet opphører er det nødvendig med kunnskap om både regelverk og fremgangsmåte.

Snakk med ossRing 22933850

Ta kontakt for en samtale!

Vi bistår klienter over hele landet.

Andreas Poulsson

Vi bistår deg ved spørsmål om familierett

Både ved samlivsbrudd, arveoppgjør og i barnefordelingssaker dukker det opp vanskelige problemstillinger som må håndteres på en riktig måte. Ved riktig håndtering kan man unngå ressurskrevende og kostbare tvister. Våre advokater har erfaring med de fleste problemstillinger knyttet til familie- og arverett.

Våre advokater